Sådan forbereder du din webshop til Brexit

Hvad betyder Brexit for din webshop?

Storbritannien har valgt at træde ud af Den Europæiske Union, og hvis udtrædelsesaftalen, som den britiske regering har forhandlet med EU, godkendes, vil Storbritannien forlade EU den første dag i den efterfølgende måned. Uanset hvilken aftale, der forhandles – eller om Storbritannien må forlade EU med et ’no deal’-scenarie, vil Brexit have en betydning for den måde, vi handler med Storbritannien på. Derfor er det også vigtigt, at du som virksomhedsejer sætter dig ind i, hvordan du bedst muligt forbereder din virksomhed på Brexit og de regelændringer, det vil medføre.

For at give dig et simpelt og overskueligt overblik over, hvad Brexit kommer til at betyde for din webshop, har vi samlet den vigtigste viden i et whitepaper. Her får du en indsigt i, hvad Brexit helt konkret kommer til at betyde for online handel. Dertil får du guidelines til, hvordan du bør forberede din virksomhed eller webshop på, at Storbritannien forlader Det Europæiske Parlament. Download, og se vores whitepaper om Brexit herunder.

Brexit sætter din virksomhed i en ny situation

Når Storbritannien forlader EU, tvinges ecommerce virksomheder til at forholde sig til en ny situation. Dette er særligt tilfældet, hvis din virksomhed handler med Storbritannien, eller hvis britiske virksomheder på anden vis indgår i jeres værdikæde. Fordi hverken det britiske parlament eller Europa-Parlamentet har godkendt en ny udtrædelsesaftale, og der derfor ikke er en aftale på plads endnu, kender ingen til de konkrete regelændringer og deres effekt. Vi ved dog, at danske virksomheder, uanset hvad, der aftales, kommer til at have konsekvenser af Storbritanniens udtrædelse af Det Europæiske Parlament. Brexit vil medføre nye regler for handelen mellem Danmark og Storbritannien, som i tilfælde af et no deal-scenarie allerede kan risikere at gælde dagen efter Storbritannien forlader EU.

Det er afgørende, at du, som virksomhedsejer, sætter dig ind i, hvordan Brexit vil få indflydelse på jeres webshop, samt hvordan eventuelle udfordringer kan håndteres på bedste vis. Herunder skal du blandt andet forholde dig til nye toldregler og satser, og du skal have styr på din virksomheds data.

Forbered din webshop på Brexit

Når England træder ud af Den Europæiske Union, kommer det til at medføre forandringer for alle webshops, der sender varer til og fra England. Der kommer til at komme ændringer inden for told og fragt, højst sandsynligt med nye processer for fortoldning, og samtidig vil der ske ændringer, der betyder, at du skal gennemse og få styr på dine data. Ændringerne, som Brexit medfører, kommer til at have konsekvenser både for virksomheder og forbrugere, men jo bedre du planlægger, hvordan konsekvenserne skal håndteres, jo bedre vil du og din virksomhed være forberedt til Brexit. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad Storbritanniens udtrædelse af EU helt konkret kommer til at betyde for e-handel mellem Storbritannien og Danmark, og hvordan du kan forberede din webshop på ændringerne.